Kasteel Grunsfoort beter zichtbaar?

jun 03, 2013 No Comments by

Van het verdwenen kasteel Grunsfoort (daterend uitrond 1372 en gesloopt in 1780) is nog maar weinig te zien in het Renkums Beekdal. In 1996 zijn wat paaltjes geplaatst om de contouren aan te geven en tevens werd op een informatiebord geplaatst op instigatie van wijlen onderzoeker Cees Burgsteijn. Meer zat er toen niet in. De pachter gaf geen toestemming om andere herkenningspunten. Het bord is nu dusdanig verweerd dat het eerder antireclame is.

In een brief naar het college van burgemeester en wethouders worden de plannen van het CDA uitvoerig uit de doeken gedaan. Daarin is ook plaats voor een standbeeldje van Vrouwe van Grunsfoort, de hoofdpersoon uit de aloude legende waarin gezegd wordt dat deze juffer nog steeds ronddoolt in de bossen rond Quadenoord. John Bartels zegt namens het CDA: ‘’Wij pleiten enerzijds voor een bepaalde vorm van herstel van de contouren van Kasteel Grunsfoort en denken daarbij aan de wijze waarop de Uniastate, een in staal gereconstrueerd kasteel inclusief een klimtoren, in het Friese Beers is gerealiseerd. Anderzijds zien we graag een standbeeldje van de Vrouwe van Grunsfoort met betrekking tot de Renkumse legende geplaatst.’’

Kasteel Grunsfoort heeft in de Middeleeuwen tot ongeveer het jaar 1600 een zeer belangrijke rol gespeeld. Vanaf de 14e tot de 18e eeuw was kasteel Grunsfoort een belangrijk kasteel van het hertogdom Gelre. Het lag strategisch in het moerassige beekdal. Het kasteel is voor 1372 aangelegd als grensverdediging. Opmerkelijk is dat de poort toren niet in het midden van een muur lag, maar diagonaal op de hoek en tevens diende als toren van het slot. In 1937/1938 is er door het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek naar de restanten van het kasteel uitgevoerd. Wegens geldgebrek kon de restauratie van de fundamenten niet plaatsvinden en werden ze met een zandlaag afgedekt. In 1780 werden de laatste restanten opgeruimd.

Over de Vrouwe van Renkum zegt Bartels: ‘’De legende van de Vrouwe van Grunsfoort heeft alles wel overleefd. Samengevat is de kern van het verhaal: vroeger woonde er in kasteel Grunsfoort bij Renkum een hoogmoedige jonkvrouw die niet over de grond wilde lopen en daarom altijd over een witte loper liep. Als ze overlijdt wil de grond van het kerkhof haar niet hebben en zit er niks anders op dan haar op een kar te laden en het bos in te sturen.’’

Vrouwe van Grunsfoort doolt nog steeds in de bossen van Quadenoord waar de kist door het op hol geslagen paard van de wagen in de beek rolde. Enkele jaren geleden is de legende van de Vrouwe van Grunsfoort door en plaatselijk productiebedrijf verfilmd. Volgens het CDA zouden deze opnamen bij het beeldje te zien moeten zijn.

Bron: Veluwepost & Hoog en Laag mei 2013

KASTEEL GRUNSFOORT, THE BUZZ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Kasteel Grunsfoort beter zichtbaar?”

Leave a Reply