Renkumse Veer

mrt 25, 2013 No Comments by

Door de gemeenteraad worden veel goede voorstellen afgehandeld, maar soms ervaar je, dat besluiten te veel op zichzelf staan en mis je een bepaalde samenhang en zijn ze zelfs strijdig met elkaar. Van belang is een algemene visie m.b.t. een formulering op de vraag: wat voor een gemeente moet de gemeente Renkum zijn? Als je tot de conclusie komt dat voor onze gemeente grote aandacht uit hoort te gaan naar zaken als natuur, recreatie en toerisme en een gemeente waarin het goed wonen is voor jong en oud dan dienen raadsvoorstellen mede in het licht gezien te worden van genoemde zaken. Wat versta je onder goed wonen, waar trek je grenzen in het bevorderen van toeristische activiteiten etc.? Vragen die om ingevulde antwoorden vragen. Vervolgens kun je als raadslid beter toetsen in hoeverre een voorstel een ontwikkeling in het kader van natuur, recreatie en toerisme en goed wonen bevordert. Ik vind zo’n ontwikkeling voor de gemeente van groot belang op voorwaarde, dat bedrijvigheid daaraan bewust gekoppeld wordt.

Zo zou John Bartels in bedoeld kader het project Renkumse Veer willen opstarten. Daarbij denkt hij aan verruiming van recreatieve mogelijkheden aan de Rijn waarbinnen een aantal voorzieningen passen, zoals eerherstel van een Renkums voet- en fietsveer, een kleine passantenhaven tevens uitvalbasis voor watersporters, een eenvoudige horecavoorziening aangevuld met beperkte bed & breakfaciliteiten en het onderzoeken van de mogelijkheid om te bezien in hoeverre in zekere zin een stukje rivierstrand aan of bij het water gerealiseerd kan worden. Dit laatste wordt overigens een nieuwe trend. Verschillende gemeenten in Nederland ontwikkelen soortgelijke plannen. In het VNG-magazine van 15 juli 2005 wordt onder de titel “Het strand in het binnenland” hierop uitgebreid ingegaan.

In de Zuidzoom van 1935 stond een advertentie: Veerhuis-Café Gezellig zitje / Pontveer Renkum-Heteren / Wilt gij vlug heen en weer, neem het Renkumsche veer! Ik pleit ervoor om het Renkumse veer, als fiets- en voetveer in ere te herstellen. Een veerpontje vervult niet alleen een verkeerskundige-, maar ook een maatschappelijke functie.

Een Renkums veer is van wezenlijk belang voor de andere door mij genoemde voorzieningen, omdat zo’n ontsluiting nu eenmaal voor verkeer zorgt. Door de te ontstane bedrijvigheid krijg je vanzelf mensen, die eens even komen kijken. Je hebt dan een doel om ergens naar toe te gaan. Zo ontstaat vanzelf een trekpleister waar je lekker onder het genot van een kop koffie voorbijgangers kan aanschouwen, mensen kunt spreken en dat met een blik op het kabbelende water van de Rijn.

Van Renkum valt méér te maken. Zelfs het scheppen van een stukje rivierstrand! Mocht ik bij de komende verkiezingen als CDA raadslid met voorkeurstemmen op nummer 8 worden gekozen dan zal ik me o.a. voor deze zaak sowieso inzetten. Momenteel zoekt John enkele mensen om samen met hem een werkgroepje te vormen, die mijn plan zien zitten om er meer vorm aan te geven, zodat er een nieuw burgerinitiatief ontstaat. Wie voelt zich geroepen?

Klik hier voor meer informatie »

RENKUMSE VEER, THE BUZZ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Renkumse Veer”

Leave a Reply